Endringer i kollektivtrafikk og skoleskyss pga Gjerdrum-raset

Redningsarbeidet på Ask i Gjerdrum gjør at kollektivtilbudet må legges om, og at veier vil bli åpnet og stengt avhengig av situasjonen og redningsetatenes vurderinger. 

Sjekk informasjon fra Viken fylkeskommune 

Gjerdrum-raset: Slik blir kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

og informasjon på ruter.no om du blir berørt av omleggingen. 

Ruter.no : Endringer og forsinkelser

Det kan komme pålegg fra nødetatene/ myndighetene som medfører behov for endring i oppsettet på kort varsel. Reiseplanleggeren på ruter.no vil oppdateres så fort det er praktisk mulig. Se etter «gul avviksmelding» i reiseplanleggeren.

Stengte veier i Gjerdrum - Klikk for stort bilde Ruter.no  

Til toppen