Skal du søke videregående opplæring?

Her finner du informasjon om hvordan du søker videregående opplæring og om den nye nærskoleordningen i Viken fylkeskommune.

Oppdaterte inntaksregler

Alle elever i Viken kan søke på alle skoler og utdanningsprogrammer i fylket. Søkere til Vg1 må søke tre utdanningsprogram, men kan søke så mange skoler de ønsker. Samtidig får elevene prioritet ved å søke på en skole nært der de bor, uansett karakterer fra ungdomsskolen. 

Les mer om inntaksregler og søknad her.

Nærskoleordningen

Elever får ekstra poeng for å søke til nærskolen sin. Nærskolen defineres som den nærmeste skolen som har det tilbudet eleven ønsker å gå på. Nærskoleordningen gjelder for de fleste utdanningsprogram, men for enkelte program som kun finnes på veldig få skoler i fylket, stiller alle søkere på lik linje.

Utdanningsprogram på Hvam som inngår i ordningen:

  • ID Idrettsfag
  • ME Medier og kommunikasjon

Utdanningsprogram på Hvam som IKKE inngår i ordningen:

  • NA Naturbruk
  • ID Toppidrett med Golf

Slik vil søkerne finne sitt nærskoleområde  

Det vil bli utarbeidet et søkeverktøy hvor søkere til videregående skoler i Viken kan legge inn sitt postnummer og så få opp de skolene som er deres nærskole, fordelt på de ulike utdanningsprogrammene. Dette arbeides det med.  

Nærskoleoversikt for Øvre Romerike finner du her. (PDF, 137 kB)

Hovedregel

  • Alle i hele Viken kan søke den skolen og det utdanningsprogrammet de vil. 
  • Elevene får ekstra poeng for å søke til nærskolen sin. 
  • Nærskolen defineres på grunnlag av søkerens postnummer. 
  • Det er elleve utdanningsprogram som inngår i nærskoleordningen. Det betyr at hver elev kan ha flere ulike nærskoler avhengig av hvilket utdanningsprogram eleven vil gå på.         

Søknad om skoleskyss

Dersom du trenger skoleskyss til og fra videregående skole i Viken, må du sjekke om du selv må søke om skoleskyss.

Presentasjon av utdanningsprogrammene på Hvam

Vil du lese mer om hva vi tilbyr på Hvam, kan du laste ned  skolekatalogen vår, med informasjon og mange flotte bilder. (PDF, 28 MB)

Les om våre utdanningsprogram 

Til toppen