Foreldremøte for Vg2 avlyst

Oppdatering 9.oktober: Med bakgrunn i smittesituasjonen avlyses dessverre foreldremøtet for Vg2. Vi kommer tilbake med informasjon om ny dato eller alternativ gjennomføring.

Blader i høstfarger - Klikk for stort bilde Chris Lawton / Unsplash Hvam videregående skole inviterer foresatte til elever i Vg2 til høstens foreldremøte. Av hensyn til smittevern deles kvelden mellom studieretningene, møtene holdes klassevis, og deltakelse begrenses til 1 foresatt per elev.  

Påmelding og oppmøte

Påmelding sendes på e-post direkte til kontaktlærer innen fredag 9.oktober, og e-posten må inneholde elevens navn og klasse, samt den påmeldte foresattes navn og telefonnummer.   

Møt opp ved skolens hovedinngang til følgende tider, og du blir dirigert til riktig klasserom: 

18.00-19.30 Naturbruk

19.30-21.00 Idrettsfag og Medier og kommunikasjon 

Program:

Temaer som tas opp:

  • Timeplan og faglærere
  • Års- og periodeplaner
  • Fraværsføring i Visma In School og varslingsrutiner
  • Bruk av Teams
  • Vurdering og veiledning
  • Eksamensordningen
  • Arbeidsmiljø i klassen
  • Nulltoleranse mot mobbing
  • Planlagte aktiviteter og utferder.

Det legges ikke opp til fagsamtaler med de enkelte faglærere denne kvelden, med det vil være mulig å gjøre avtale om møter på et senere tidspunkt.

Til toppen