Informasjon om skole uke 43

Det er ikke registrert nye smittetilfeller på skolen siden tirsdag. Vi åpner opp for fysisk oppmøte for enkelte klasser i uke 43. Les mer her.

Delvis gjenopptakelse av fysisk undervisning

Det er ikke registrert nye smittetilfeller på skolen siden tirsdag, For å være sikre på at vi foretar en kontrollert oppstart har vi i samråd med kommuneoverlegen i Nes bestemt at vi foretar en delvis gjenopptagelse av fysisk undervisning, fra uke 43.

Det blir klasser på Vg1 og Vg2 Naturbruk, som vil gjennomføre undervisning enkelte dager kommende uke. Det blir da maksimalt 100 elever tilstede på skolen hver dag. Skolen vil bli satt på gult nivå i smittevernveilederen fra og med mandag

Plan for undervisningsdager uke 43

Følgende klasser møter til ordinær undervisning disse dagene:

Plan for undervisningsdager uke 43
Uke 43 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1NAB X X
1NAD X X
1NAE X X
1NAF X X
1/2NATB X X
2AIA X X
2HH X X
2LGA X X
2LGB X X
2LGE X
NATA X X X X X

 

Hjemmeundervisning

På dager som ikke er avkrysset i tabellen er det hjemmeundervisning. Alle andre klasser har hjemmeundervisning hele uke 43.

Internatet

Internatet vil være åpent som normalt for de elever som har fysisk undervisning på skolen de dagene de er på skolen.

Foreldremøtet er utsatt

Foreldremøtet for Vg2 som skulle vært avholdt i dag, torsdag 15.oktober, og som det tidligere er gitt beskjed om, er utsatt. Vi kommer tilbake til om dette, på et senere tidspunkt, avholdes som et fysisk møte eller blir digitalt.

Til toppen