Velkommen til foreldremøter for Vg1, onsdag 23.september.

Hvam videregående skole inviterer foresatte til elever i Vg1 til høstens foreldremøte. Av hensyn til smittevern deles kvelden mellom studieretningene, møtene holdes klassevis, og deltakelse begrenses til 1 foresatt per elev.

Blader i høstfarger - Klikk for stort bilde Chris Lawton / Unsplash   

Påmelding og oppmøte

Påmelding sendes på epost direkte til kontaktlærer innen fredag 18.september, og eposten må inneholde elevens navn og klasse, samt den påmeldte foresattes navn og telefonnummer.   

Møt opp ved skolens hovedinngang til følgende tider, og du blir dirigert til riktig klasserom: 

18.00-19.30 Naturbruk (1NAB/D/E/F)

19.30-21.00 Idrettsfag (1IDA/B)

19.30-21.00 Medier og kommunikasjon (1MKA)

Program

Rektor vil komme rundt til klasserommene og informere kort om skolen og våre satsingsområder. Øvrige temaer som tas opp:

  • Timeplan og faglærere
  • Års- og periodeplaner
  • Fraværsføring i Visma In School og varslingsrutiner
  • Bruk av Teams
  • Vurdering og veiledning
  • Eksamensordningen
  • Arbeidsmiljø i klassen
  • Nulltoleranse mot mobbing
  • Planlagte aktiviteter og utferder.

Det legges ikke opp til fagsamtaler med de enkelte faglærere denne kvelden, med det vil være mulig å gjøre avtale om møter på et senere tidspunkt.

Til toppen