Velkommen til første skoledag tirsdag 18.august!

Av smittevernhensyn gjennomfører vi første skoledag på en litt annerledes måte i år. Vi håper likevel det blir en god start!

Oppstart Vg1

De nye elevene blir møtt av skolens personale ved ankomst, og fulgt til riktig klasserom. Kontaktlærere har ansvar for opplegg med klassen fram til nærmere angitt tidspunkt på ettermiddagen. Opprop og klassejusteringer foregår i klasserommene.

Vg1 Idrettsfag og Medier og kommunikasjon: Opplegg med klassen og lærere kl. 08.30-13.45

Vg1 Naturbruk: Opplegg med klassen og lærere kl. 08.30-14.15

Oppstart Vg2 og Vg3

Elevene møter direkte i klasserom, informasjon om hvilket rom vil bli gitt senest ved ankomst.

Vg2: Opplegg med klassen og lærere kl. 10.00-14.45

Vg3: Opplegg med klassen og lærere kl. 11.00-15.40

Busstider

Rutebuss mot Årnes stasjon går 10 og 40 minutter over hver time.

Rutebuss mot Jessheim stasjon går 1 og 31 minutter over hver time.

Ordinære skolebusser går ca kl. 15.45 fra Hvam.

Vg1 - elever som ikke kommer hjem på annen måte enn med skolebuss kl. 15.45 har sosialt opplegg med Miljøveileder fra skoleslutt til avreise. Elevene sier fra til kontaktlærer i løpet av dagen om de skal være med på dette.

Fra onsdag 19. august følger alle klasser timeplanen.

Vi ønsker alle elever hjertelig velkommen tirsdag den 18. august!

Til toppen