Agronomutdanning for voksne

Dette er en komprimert utdanning som består av landbruksfagene på videregående nivå, og er for de som ønsker grunnleggende kompetanse om landbruksproduksjon.
Agronom for voksne gjennomføres over to år, på deltid (hovedsakelig kveldstid med noen få dagssamlinger), og er tilpasset også for deg som er i full jobb.

Neste opptak er høsten 2021, med søknadsfrist 1.mars 2021.

Utdanningen er et tilbud til de som:

  • Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle de fagområdene som er aktuelle for å drive egen gard, arbeide som avløser, landbruksvikar eller med annet praktisk landbruksarbeid.
  • Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.
  • Ønsker å bygge opp formell kompetanse i forhold til vurdering av realkompetanse.
  • Ønsker grunnleggende kunnskaper, fordyping eller spesialisering innen enkelte fagfelt.
  • Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål.
Til toppen